АРХИТЕКТУРНИ УСЛУГИ

АРХИТЕКТУРА

Проектиране на Жилищни проекти, Обществени сгради – Офиси, Хотели, Рекреационни сгради и други.

ГРАДОУСТРОЙСТВО

Комплекси със смесено предназначение, Паркоустройство, Подробни устройствени планове

ИНЖЕНЕРНО ПРОЕКТИРАНЕ

Конструкции, ОВК, Електрическа, ВиК, Геодезия, Ландшафт, Геодезия, Пожарна безопасност, Пътна, Геология и други.

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Изготвяне на фотореалистични визуализации, Анимации, Графичен дизайн