БИБЛИОТЕКА

ВАРНА

2019

20 000м2

Разработван съвместно с арх. Иван Кунчев

Проектът е класиран на едно от предните места в архитектурен конкурс, организиран от Община Варна. Той представя идеята за изграждане на нова градска библиотека, която да носи съвременен дух и да служи вярно на ползвателите си.