ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

ЗАСНЕМАНЕ

Началото на всеки проект започва с прецизно заснемане на съществуващото положение на обекта. Подробното взимане на размери е от основно значение за минимализирането на бъдещи проблеми по време на изпълнението.

 

Следва подробно изчертаваме на обекта в BIM софтуер. Организира се среща, на която се обсъждат всички функционални изисквания и подходи за бъдещето разпределение.

ФУНКЦИОНАЛЕН ПЛАН

След като сме изяснили всички Ваши функционални изисквания, се изготвят различни варианти на разпределения, за да може финално да се подбере оптималния вариант, който да изпълнява всички Ваши изисквания по най- добрия начин.

 

Краен резултат/ Избор на финално разпределение, което служи за основа за следващите етапи на проектиране.

ИДЕЕН ПРОЕКТ

Изготвяне на функционални схеми и обемно пространствено предложение, демонстрирайки възможните подходи за проектиране. Взимат се под внимание всички изисквания, коментирани с клиента до този момент. Прилагат се сходни референции за по-голяма яснота към предложените функционални опции. В партньорство с клиента и въз основа на параметрите и разясненията до момента, започва разработването на обща концепция за интериорните пространства.

 

Изготвят се 3D визуализации, архитектурни планове, разрези и интериорни разгъвки.


Краен резултат/ Одобрение на финални визуализации и идейни архитектурни чертежи, които са основа за разработването на следващата фаза на проекта.

ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

След одобрението на финалния дизайн, започва изготвянето на всички необходими технически чертежи за изпълнение. В зависимост от спецификата на Интериорния проект, понякога се налага използването на Електро, ОВиК и ВиК инженери, които изготвят технически проекти по съответните части. Когато това не се налага, съответните схеми се задават от архитекта.

 

Краен резултат/ Изготвя се Технически чертежи по всички СМР дейности.

РАБОТЕН ПРОЕКТ

Изготвя се пълна проектна документация, която включва: Чертежи за Строително Монтажни Работи, Количествени сметки, Чертежи мебели по поръчка, Спецификация материали, Готови мебели, Бюджет.